Andriessen: Denen desnoods uit de EG

LISSABON, 5 JUNI. Voor Denemarken is op termijn geen plaats in de Europese Gemeenschap als het vasthoudt aan zijn afwijzing van de nieuwe structuur van de EG, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Dit zei Frans Andriessen, het lid van de Europese Commissie belast met buitenlandse betrekkingen, gisteren.

Ieder land heeft het recht te zeggen "tot hier en niet verder', aldus Andriessen. Het is legitiem dat de bevolking in een EG-land de voorgestelde verdragswijzigingen afwijst. Maar het is “geen juiste uitleg van het begrip democratie” als één land de bereidheid van de overige elf landen om de ingeslagen weg naar de Europese Unie voort te zetten zou blokkeren.

Andriessen was gisteren in Portugal, waar hij een besloten EG-conferentie toesprak. Zijn teleurstelling over de uitslag van het Deense referendum was groot.

Andriessen sloot de mogelijkheid uit dat voor Denemarken een uitzonderingsregeling wordt getroffen wat betreft deelname aan de Europese Unie, zoals Groot-Brittannië in Maastricht voor zichzelf heeft bedongen met betrekking tot de sociale paragraaf. “Je kunt een uitzonding maken voor een land ten aanzien van één hoofdstuk van het verdrag, maar niet ten aanzien van het hele verdrag.” "Maastricht' is een compromis van economische, monetaire, politieke en institutionele afspraken, aldus Andriessen. “Voor de elf landen is het op de lange termijn politiek onaanvaardbaar als één land zich fundamenteel van de rest van de club wil losmaken.”

    • Roel Janssen