Amerikaanse tv schoffeert George Bush

WASHINGTON, 5 JUNI. De Amerikaanse president George Bush heeft gisteren fors gezichtsverlies opgelopen, toen de drie grootste televisienetten weigerden zijn persconferentie op "prime time' uit te zenden. Een dergelijke weigering komt niet vaak voor, maar de tv-bazen denken dat de Amerikaanse kijker niet bijster geïnteresseerd is in Bush.

De president heeft nog steeds geen antwoord gevonden op de uitdaging van de miljardair Ross Perot, die overweegt als onafhankelijke kandidaat deel te nemen aan de presidentsverkiezingen in november en die met zijn "niet-campagne' de harten van de Amerikanen steelt. Perot, die zich nog steeds niet officieel kandidaat heeft gesteld, doet het in de peilingen duidelijk beter dan zijn beide rivalen, president Bush en de Democraat Bill Clinton.

Bush' zwakke positie valt onder meer te wijten aan zijn ongeïnspireerde reactie op de rellen in Los Angeles en aan het onhandige optreden van zijn vice-president Dan Quayle daarin. Quayle begon een discussie over een televisieserie waarin een ongehuwde vrouw, Murphy Brown, een kind kreeg. Gaf dat niet het verkeerde voorbeeld aan vele zwangere tieners in de arme wijken van Los Angeles, zo vroeg hij zich af.

Perot noemde die opmerkingen "goofy' (bespottelijk) en hij kreeg daarmee grote publieke bijval.

Het is de Amerikaanse kiezers niet duidelijk waarom Bush nog eens voor vier jaar wil worden herkozen, omdat hij ook geen overtuigend programma heeft voor de nijpende binnenlandse vraagstukken als gezondheidszorg en de nood in de binnensteden. Belastingverhoging blijft taboe. Tijdens de persconferentie gisteren was een gefrustreerde, onrustige president te zien die zijn plan voor een grondwettelijk verbod op een begrotingstekort en nog een aantal oude wetgevingsinitiatieven herhaalde. Het Congres neemt deze wetten maar niet aan, was zijn klacht. Hij verwachtte dat zijn populariteit met het aantrekken van de economie weer zou toenemen.

Intussen heeft Ross Perot ook lichte averij opgelopen. Perot had in 1987 zakelijke contacten met Vietnam toen hij in Hanoi was om eventueel overgebleven Amerikaanse krijgsgevangenen vrij te krijgen. Dit heeft de New York Times gemeld.

Perot reisde destijds met medeweten van het Witte Huis naar Vietnam, maar stafleden, die moeizame onderhandelingen met Vietnam voerden over vermiste Amerikanen, wisten niet dat er later tussen de Perot-organisatie en Vietnam ook over zaken is gesproken. Vietnam en de Verenigde Staten onderhouden geen diplomatieke betrekkingen.

Perot zegt dat zijn stafleden alleen vrijblijvend advies hebben gegeven, maar Vietnamese functionarissen houden vol dat het om meer ging. Familieleden van vermiste Vietnamstrijders waren ontnuchterd over dit nieuws.

    • Maarten Huygen