Alpinvest boekt 11 pct winststijging

De participatiemaatschappij Alpinvest Holding, verstrekker van "durfkapitaal' aan onder meer jonge bedrijven, heeft in het eerste verslagjaar 1991 een winst geboekt van 11 miljoen, ruim 11 procent meer dan de 9,9 miljoen gulden die de fusiepartners APM Holding en MIP (Maatschappij voor Industriële Projecten) in het voorgaande jaar samen verdienden.

Aan aandeelhouders (Alpinvest is voor 45 procent van ABN Amro) wordt een dividend van 10 gulden in contanten voorgesteld, zo blijkt uit het jaarverslag.

Alpinvest werd in januari 1991 opgericht, vooruitlopend op de fusie van APM en MIP per 30 juli. Alpinvest heeft vorig jaar 83,1 miljoen geïnvesteerd, waarvan 60,8 miljoen in nieuwe deelnemingen en 22,3 miljoen als uitbreiding in al bestaande participaties.

Eind vorig jaar had Alpinvest 118 participaties in portefeuille tegen 117 een jaar eerder. Het totale geïnvesteerde bedrag was op kostprijsbasis met 457,4 miljoen gulden ruim 3 miljoen lager dan eind 1990.

Voor het lopende jaar voorziet de directie een verbetering van het resultaat.