Advies: vissers verantwoordelijk voor vangstquota

DEN HAAG, 5 JUNI. Vissers moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van de visvangst. Daartoe dienen zij zich in groepen te organiseren die intern afspraken maken over ondermeer vangstplanning en naleving van de regels.

Dit moet leiden tot een betere vangstbeheersing, minder fraude en tot de door de vissers zelf zo gewenste spreiding van de visaanvoer over het hele jaar.

Dat schrijft de stuurgroep-Biesheuvel in het rapport "Beheerst Vissen', dat vanochtend aan minister Bukman (landbouw, natuurbeheer en visserij) is aangeboden. De stuurgroep, waarin overheid en visserijbedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, moest met voorstellen komen “die leiden tot een betere aansluiting van het vangstpatroon van de vissers aan de mogelijkheden die de markt biedt”.

Volgens de voorzitter van de stuurgroep, oud-premier mr. B.W. Biesheuvel, is er een nieuw visserijbeleid nodig. “Ondanks steeds meer regelgeving is er toch sprake van ontduikingsgedrag. Het is een doodlopende straat.” Door vissers in groepen onder te brengen met duidelijke interne controle-afspraken, verwacht de stuurgroep dat de fraude afneemt.

Vissers verkeren volgens Biesheuvel nog te veel in een prisoner's dilemma. Uit angst dat het nationale quotum door collega-concurrenten wordt volgevist, proberen de vissers hun persoonlijk quotum zo snel mogelijk vol te vissen, met alle gevolgen van dien. Samenwerking in zogenoemde visgroepen, kan hier verandering in aanbrengen.

De afspraken die de visgroepen moeten maken zijn dwingend. De aanvoer verloopt via de visafslag. Bij overschrijding van het individuele aandeel in het groepscontingent wordt een boete opgelegd en moet de opbrengst van de overschrijding worden afgestaan. Er moet een strikte registratie van alle individuele vangstgegevens en aanmelding van alle in het buitenland verhandelde partijen komen. Vissers die niet mee willen doen aan visgroepen zullen volgens Biesheuvel economisch voordeel mislopen. Bovendien zal de Algemene Inspectie Dienst deze vissers scherper in de gaten houden.

Volgens drs. D.J. Langstraat van het Produktschap voor Vis, belangrijk vertegenwoordiger van de visserij, die het rapport vanochtend in ontvangst nam, zegt dat vissers zullen moeten leren samen te werken en plannen. “Vissers zullen tevens weer vertrouwen moeten durven tonen in de overheid. Wij moeten bewijzen dat we de ruimere mate van vrijheid waard zijn.”