Acties bonden nog niet van de baan; Kabinet: 1 miljard voor loon zorgsector

DEN HAAG, 5 JUNI. Het kabinet stelt in de jaren 1992 en 1993 in totaal ruim een miljard gulden beschikbaar voor een loonsverhoging van tweemaal drie procent uit de algemene middelen voor personeel in de gezondheidszorg en in de welzijnszorg.

De loonsverhoging hoeft niet langer te worden betaald door de pensioenpremies te verlagen. De vakbonden zien in deze koerswijziging nog geen reden de acties in de zorgsector te stoppen. Het kabinet zou vandaag een beslissing nemen over het beschikbaar stellen van de loonruimte uit de algemene middelen.

Minister De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) hebben de werkgevers in de gezondheidszorg en het welzijnswerk gistermiddag tijdens besprekingen op het ministerie van WVC laten weten dat het kabinet gezien de grote weerstand van bonden, werkgevers en pensioenfonds PGGM niet langer vasthoudt aan een verlaging van de pensioenpremies.

De Vries erkende gisteren dat het kabinet met deze koerswijziging “door de bocht is”, hoewel vandaag in de ministerraad nog een formeel besluit moet worden genomen. Vanmorgen was nog niet duidelijk waar het geld voor de loonsverhoging precies vandaan moet komen. Minister De Vries sprak gisteren van premieverhogingen en ombuigingen. De bonden zullen op zijn vroegst volgende week door de werkgevers worden uitgenodigd voor hervatting van de CAO-onderhandelingen.

De bonden hebben positief gereageerd op de ommezwaai van het kabinet. Zij zijn vooral tevreden over de beslissing van het kabinet om de eis van tafel te halen dat de loonsverhoging moet worden betaald uit een verlaging van de pensioenpremie. De bonden benadrukken echter dat drie procent niet genoeg is. AbvaKabo, CFO en FHZ hebben 4,5 procent loonsverhoging geëist, en NU'91 5 procent. Verder zijn er eisen op het gebied van de secundaire arbeidsvoorwaarden, die bij elkaar ook zo'n 1,5 procent van de loonsom vergen. Er gaapt dus nog een kloof van ongeveer drie procent tussen wat het kabinet beschikbaar heeft gesteld en wat de bonden willen hebben.

De voorzitter van Nederlandse Zorgfederatie (NZf) A. Krol zei gisteravond dat er ook wel meer ruimte is dan die drie procent die het kabinet beschikbaar stelt. Zo is het ziekteverzuim vorig jaar flink gedaald en zal de ziektwetpremie waarschijnlijk daardoor ook dalen. Dat levert ruimte op voor salarisverbetering. Hij vermoedde dat het desondanks nog wel moeilijke onderhandelingen zouden worden.