Winstdaling Ohra door hogere ziektekosten

De Ohra verzekeringengroep uit Arnhem beleefde vorig jaar een flinke groei van de omzet.

Deze steeg met ruim 16 procent van 734,6 tot 853,5 miljoen gulden, ondanks een daling bij de reisdivisie, waartoe Sindbad Tours en Rex Reizen behoren, waarvan de omzet als gevolg van de Golfoorlog terugviel van 73,7 tot 71,8 miljoen. De leven-omzet droeg in aanzienlijke mate bij aan de behaalde omzetgroei.

Het resultaat na belastingen kwam uit op 23,6 miljoen gulden tegen 39,1 miljoen gulden over het voorgaande jaar. De kostenontwikkeling in de gezondheidszorg was de voornaamste oorzaak van de winstdaling.