Winst Vanderhave valt fors lager uit

De Koninklijke Vanderhave Groep uit Kapelle, zaaizaaddochter van het agro-industriële concern Suiker Unie in Breda, heeft vorig jaar bij een 20 procent hogere omzet een 28 procent lager resultaat geboekt.

De winst verminderde van 20,1 miljoen in 1990 tot 14,4 miljoen gulden, terwijl de omzet toenam van 299,6 miljoen tot 360,7 miljoen gulden, zo schrijft de directie in het jaarverslag.

Vanderhave verwacht voor 1992 geen herstel. De algemene economische vooruitzichten alsmede de specifieke problemen in de landbouw maken aannemelijk dat het resultaat van de groep het lopende jaar onder druk zal staan. De daling van het resultaat komt vooral door stijging van de bedrijfslasten van 261 miljoen tot 336 miljoen gulden. Bovendien boekte Vanderhave een nadelig saldo van financiële baten en lasten van 4,4 miljoen tegen 5 ton in 1990. De omzet groeide voor een belangrijk deel door de overnemingen van Sharpes International Seeds in Engeland, Cubian in Spanje en Shamrock Seed in Californië. Het aantal medewerkers nam toe tot 1091.