Wie wordt nog leraar Duits?

Yvonne is gymnasiaste. Op school gaat het goed. Alleen het Duits... Oef! ""Ik vind zelfs Grieks gemakkelijker'', verzucht ze.

Dat is wat bekend is geworden als het broeikas-effect, in het Engels correcter aangeduid met infrared trapping of radiation trapping. (In echte broeikassen overheerst een ander effect, zoals duidelijk werd toen men glazen ruiten door platen steenzout verving. De kas bleef warm, terwijl toch het steenzout geen langgolvig infrarood absorbeert.) Later kwam vast te staan dat ook waterdamp en ozon in het langgolvige infrarood absorberen, waterdamp (niet: wolken) is zelfs een krachtiger broeikasgas dan kooldioxyde. Infrarood-metingen met de Nimbus-4 satelliet hebben dit ook rechtstreeks kunnen bevestigen.

    • Julia Quak-Stoilova