Werkgevers zorgsector dreigen met sancties

ROTTERDAM, 4 JUNI. Enkele werkgevers in de zorgsector zijn overgegaan tot het registreren van het actievoerende personeel in hun instelling. Daarnaast zegt de vakbond AbvaKabo signalen uit het land te ontvangen dat werkgevers dreigen met het inhouden van loon. De gezamenlijke vakbonden hebben meteen toegezegd in dit geval de stakingskassen open te stellen.

Zowel de AbvaKabo als de christelijke vakbond CFO benadrukken dat de dreigingen niet op grote schaal plaats vinden. Bij de CFO zijn drie gevallen binnengekomen van directies die hun stakende personeelsleden hebben geregistreerd. Daarbij is nog onduidelijk of aan het eind van deze maand ook loon zal worden ingehouden. Het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag heeft de CFO een brief gestuurd, waarin het waarschuwt niet het volledige salaris aan actievoerders uit te betalen.

De overkoepelende organisatie voor werkgevers in de ziekenhuizen, de NZF, zegt geen advies aan zijn leden uit te brengen. Wel zijn alle werkgevers aan het begin van de acties genformeerd over de mogelijkheid het loon in te houden. Maar de NZF benadrukt dat het de eigen verantwoordelijkheid van de directeur is om van die mogelijkheid gebruik te maken.

In het verleden hebben werkgevers bij arbeidsconflicten in de gezondheidszorg ook gewaarschuwd salaris niet uit te betalen. Maar in verreweg de meeste gevallen zijn deze dreigementen nooit uitgevoerd. De werkgevers kunnen loon inhouden omdat het personeel tijdens werkonderbrekingen, opnamestops en zondagsdiensten, niet of nauwelijks werkt. Volgens de wet kan het ontbreken van arbeid leiden tot het inhouden van salaris.

De AbvaKabo en de CFO hebben gisteren de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) een ultimatum gesteld. Indien de werkgeversorganisatie niet voor morgen met een reëel loonbod komt, dreigen er volgende week acties, aldus de bonden. In de gezinsverzorging werken 100.000 mensen. Net als in andere sectoren van de gezondheidszorg eisen de bonden dat de lonen met 4,5 procent omhoog gaan. De LVT beschikt over een ruimte die een loonsverhoging van slechts 1,5 procent mogelijk maakt.