Wall Street Journal

De Europese beurzen reageerden gisteren met koersdalingen op het nieuws van de Deense afwijzing. Dat is zeker goed nieuws. Een Verdrag van Maastricht dat de publieke opinie niet weerspiegelt, kan op de lange termijn niet goed zijn voor de Europese economieën. De Denen hebben alle Europeanen de mogelijkheid gegeven betere regelingen te treffen.

Als we het Deense debat goed hebben gehoord, zou een Europese Gemeenschap in de toekomst georganiseerd moeten worden per functie. De Denen lijken het uitstekend te vinden op bepaalde terreinen met hun Europese partners samen te werken. Maar ze staan achterdochtig tegenover een permanente bureaucratie, zoals die op nationaal niveau bestaat. De suggestie hier is dat de EG zo gestructureerd moet worden dat ze specifieke, tijdelijke problemen kan aanpakken, dus niet naar het model van een natie-staat.

Dat is een verstandig voorstel. Als je naar de kiezers luistert, blijken ze behoorlijk goede ideeën te hebben.