Unilever zal organisatie doorlichten

ROTTERDAM, 4 JUNI. Unilever gaat haar hoofdkantoororganisatie doorlichten en bekijken of deze nog voldoet aan de eisen voor de toekomst. De twee lokaties in Rotterdam (600 medewerkers) en Londen (1200 werknemers) worden gehandhaafd en de voorgenomen verhuizing in Rotterdam naar een nieuw gebouw aan het Weena gaat gewoon door. Dit heeft Unilever woensdag bekendgemaakt.

Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen waar nodig maatregelen worden genomen. Medewerkers en ondernemingsraad zijn op de hoogte gebracht. Verwacht wordt dat er over de te nemen maatregelen pas omstreeks de jaarwisseling duidelijkheid zal zijn. Het is daarom niet mogelijk nu al een indicatie te geven van de gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen, aldus Unilever.

Aan de hand van het onderzoek wil Unilever vaststellen hoe het internationale hoofdkantoor zich ten volle kan richten op activiteiten voor het concern als geheel, vooral op strategisch gebied. Ook zal worden bepaald in hoeverre bepaalde werkzaamheden inderdaad thuishoren op een hoofdkantoorlokatie en of het nodig is bepaalde werkzaamheden binnen Unilever te houden. Ook wordt aandacht besteed aan het kostenniveau. Unilever meent dat haar hoofdkantoororganisatie in staat moet blijven om toekomstige mogelijkheden voor het concern te benutten.

Als onderdeel van de studie zal alle afdelingen worden gevraagd hun functie grondig te bezien en aanbevelingen te doen voor hun toekomstige organisatie. Hierbij moet de nadruk liggen op het kostenniveau en de effectiviteit van de dienstverlening.