Ter Veld wil SVR effect WAO-beleid laten narekenen

ZOETERMEER, 4 JUNI. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) zal de Sociale Verzekeringsraad (SVR) om een nieuwe berekening vragen van het aantal mensen dat straks (gedeeltelijk) uit de WAO verdwijnt als gevolg van de ingrepen die het kabinet in petto heeft. Dit kondigde een van de ambtelijke medewerkers van Ter Veld vanochtend in een vergadering van de SVR aan.

Deze week bleek dat de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) grote vraagtekens plaatst bij berekeningen van het ministerie van sociale zaken. Blijkens het voorlopige wetsvoorstel zullen straks zo'n 190.000 mensen (gedeeltelijk) weer arbeidsgeschikt worden verklaard, doordat zij eerder voor ander werk dan hun vorige beroep en beneden hun opleidingsniveau in aanmerking zullen komen. Aan WAO-uitkeringen zou dit op lange termijn een besparing van 3,5 miljard gulden per jaar geven. Volgens schattingen van de GMD zouden maar 24.000 mensen alsnog (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt worden verklaard en zou de besparing op WAO-uitkeringen 500 miljoen gulden bedragen.

In een voorlopig advies had de SVR tussen deze twee uiteenlopende opvattingen geen keuze gemaakt en evenmin geanalyseerd welke raming realistisch is. De staatssecretaris vindt dat de SVR zo'n analyse wel moet maken. Aan deze raad was een technisch advies gevraagd over het WAO-voorstel. Van diverse kanten werd in de SVR vanochtend opgemerkt dat de raad te weinig tijd had gekregen om tot een volledig advies te komen over het wetsvoorstel, dat eind februari bekend is geworden.

Over vrijwel alle andere essentiële onderdelen van het WAO-voorstel van het kabinet zal de SVR een verdeeld advies uitbrengen. Vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties bleken het over het algemeen eens met het kabinetsvoorstel om bestaande uitkeringen voor WAO'ers jonger dan 50 jaar na verloop van tijd te bevriezen, uitkeringen voor nieuwe WAO'ers te verlagen en afhankelijk van hun leeftijd te maken, alle bestaande WAO'ers onder de 50 opnieuw te keuren en de uitkering in principe voor een beperkte periode te geven. Vertegenwoordigers van de vakbonden keerden zich tegen deze voorstellen; de onafhankelijke leden van de SVR namen wisselende standpunten in.

De Sociale Verzekeringsraad besloot vanochtend tevens Ter Veld een positief advies uit te brengen over haar voornemen de WAO-premie die werknemers moeten betalen, per 1 juli van 13 naar 12 procent te verlagen. De raad volgt hiermee het standpunt van het bestuur van het arbeidsongeschiktheidsfonds, waarin de premies worden gestort en waaruit de uitkeringen worden betaald. Het bestuur van dit fonds heeft gisteren bovendien de verwachting uitgesproken dat de WAO-premie volgend jaar verder kan worden verlaagd.