Spanje blijft ferm op koers

MADRID, 4 JUNI. De Spaanse regering vindt dat het "nee' van Denemarken “geen rem kan of mag zijn op het proces van Europese eenwording”. Volgens Madrid moeten de overige elf leden van de gemeenschap wegen zoeken om zonder de Denen door te werken aan de vorming van een politieke en monetaire unie.

“In de EG is bijna alles mogelijk”, zei staatssecretaris voor Europese zaken Carlos Westendorp eergisteren al in een eerste reactie op de uitslag van het referendum. Hij suggereerde dat er juridisch-technische oplossingen te vinden zijn waarin Denemarken lid blijft van de Gemeenschap maar zich pas in een later stadium, of helemaal niet, akkoord verklaart met de consequenties van verdere eenwording.

Premier Gonzalez zei gisteren dat de wil om door te gaan na Maastricht “in Spanje nog fermer is dan elders”. Hij achtte het derhalve overbodig om ook een referendum te organiseren, zoals door de schaarse critici van het verdrag is gesuggereerd. Het is overigens nog niet duidelijk, of in Spanje een Grondwetswijziging nodig is om tot ratificatie van het verdrag te kunnen overgegaan. De regering heeft hierover advies gevraagd aan het Hooggerechtshof.