Roemenië krijgt 900 mln dollar IMF-lening

BOEKAREST, 4 JUNI. Het Interna tionaal Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben een lening toegezegd aan Roemenië van negenhonderd miljoen dollar voor een economisch aanpassingsprogramma. Dit heeft Mugur Isarescu, de president van de Roemeense centrale bank, gisteren meegedeeld.

Het IMF besloot afgelopen weekend een onmiddellijk opvraagbaar krediet van vijfhonderd miljoen dollar te verlenen, waarna de Wereldbank gisternacht een lening van vierhonderd miljoen dollar beschikbaar stelde.

Bankpresident Isarescu zei dat de eerste IMF-tranche (van een nog onbekende omvang) deze maand vrijkomt en het resterende deel in februari volgend jaar. Vorig jaar verstrekte het IMF aan Roemenië nog een lening van 545 miljoen dollar.

De lening van de Wereldbank is verdeeld in een eerste tranche van tweehonderdvijftig miljoen dollar en een tweede van honderdvijftig miljoen. Zij heeft een looptijd van zeventien jaar, waarvan de eerste vijf jaar aflossingsvrij zijn. Voor de lening geldt de bij de Wereldbank gebruikelijke rente.

“Wij hopen de maandelijkse inflatie terug te dringen tot 1,5 procent in december en de jaarlijkse inflatie op 20 procent te stabiliseren”, zo zei Isarescu. De inflatie in Roemenië bedraagt momenteel 500 procent op jaarbasis. De Roemeense economie verkeert in het slop. De industriële produktie is met bijna de helft teruggelopen sinds de revolutie in 1989. De lonen voor Roemeense arbeiders blijven ernstig achter bij de prijzen, die geleidelijk een Westers niveau bereiken. De werkeloosheid bedraagt nu nog bijna een half miljoen, maar dit jaar worden nog eens een miljoen extra werlozen verwacht, voor wie amper voorzieningen bestaan.

Volgens de Roemeense bankpresident geeft de IMF-lening de aanzet tot een geleidelijk economisch herstel door een grotere geldreserve te creëren en een evenwicht te brengen in de Roemeense betalingsbalans. (Reuter)