Proces ING tegen Ernst & Young

ROTTERDAM, 4 JUNI. De Internationale Nederlanden Groep (Nationale Nederlanden/NMB Postbank) gaat een procedure doorzetten tegen onder meer accountant Ernst & Young, vanwege een overneming waar 500 miljoen gulden meer vermogen nodig was dan gedacht.

Al eerder kondigde scheidend topman mr.J.J. van Rijn aan de accountant aan te willen klagen. Het concern heeft in Nederland Moret Ernst & Young als eigenaccountant. Deze accountant wijst echter alle aansprakelijkheid voor de Britse Ernst & Young van de hand.

NRG kon vanochtend geen commentaar geven op de hoogte van de claim. Internationale Nederlanden-dochter De Nederlandse Reassurantie Groep (NRG), zal behalve tegen Ernst & Young gerechtelijke stappen nemen tegen twee adviseurs die bij de overneming van de Britse herverzekeraar Victory Reinsurance Company in 1990 waren betrokken.

NRG verwijt het actuarieel bureau Bacon & Woodrow, de accountants Ernst & Young en de Swiss Bank Corporation nalatigheid. De dagvaardingen gaan in de loop van deze maand de deur uit.

NRG gaat procederen omdat Victory na de overneming van 405 miljoen gulden met aanzienlijke tekorten bleek te zitten in de schadereserves voor de transport-en luchtvaartportefeuille. Die portefeuille was ondergebracht op de Londense herverzekeringsmarkt, waar de Londense herverzekeraars elkaars zaken accepteren. Door die manier van werken kan volgens NRG een negatieve spiraalwerking optreden.

ING heeft verleden jaar voor de 41 procent van de aandelen NRG die zij nog niet bezat, 113 miljoen gulden neergeteld. Om de gaten in de schadereserves van Victory te dichten bleek ook nog een versterking van het eigen vermogen van NRG met 500 miljoen gulden nodig. De portefeuille was sterk onderverzekerd. Dat bleek toen zich een aantal stroppen (stormschade, booreilanden en vliegtuigen) aandiende die Victory bij elkaar tegen de 600 miljoen gulden kostte. Zo veroorzaakte de orkaan Hugo uiteindelijk in de Verenigde Staten en Mexico een schadelast van 350 miljoen gulden, terwijl Hugo maar voor enkele miljoenen in de boeken van Victory stond.

NRG was indertijd niet op de hoogte van de tekorten bij Victory, want zij mocht uit concurrentie-overwegingen niet zelf in de boeken van de Britse maatschappij kijken. Zij liet zich leiden door haar adviseurs in de transactie. Volgens NRG hebben de adviseurs nagelaten de portefeuille van Victory grondig te analyse.