Major houdt vast aan "Maastricht'

LONDEN,4 JUNI. De Britse premier, John Major, weigert toe te geven aan toenemende pressie uit het Lagerhuis om de onderhandelingen over de inhoud van het Verdrag van Maastricht - nu wettelijk dood na het Deense "nee' - te heropenen.

Iets minder dan een-derde van Major's eigen achterban in het parlement wreef de regering gisteren in een motie onder de neus dat de Deense afwijzing van het verdrag “welkom is” en de gelegenheid geeft voor “een nieuw begin” en de kans voor nieuw beraad over Europa's toekomst. De motie was ingegeven door de 23 Tory-opstandigen die tegen ratificatie hebben gestemd, maar werd gesteund door diegenen die de regering bij die stemming niet hebben willen afvallen. Onder hen zijn circa twintig nieuw gekozen parlementsleden.

Ook bij Labour putten de Euro-skeptici moed uit het Deense "nee'. Journalisten registreerden in de krochten van het parlementsgebouw in de Labour-gelederen zelfs uitbundig gezang: “O wonderful, wonderful Copenhagen”. Maar Neil Kinnock, de vertrekkende Labour-leider, steunde de regering gisteren in het Lagerhuis toen Major had gezegd "Maastricht' zoveel mogelijk te willen redden. Desondanks schortte de regering een voortgaand debat over ratificatie voorlopig op, wegens de heersende verwarring en onduidelijkheid over de status van het verdrag.

De beslissing van John Major om "Maastricht' met zo'n kracht te verdedigen tegen pleitbezorgers voor heronderhandeling voor een gunstiger overeenkomst verraste meerderen in zijn politieke achterban. Majors opstelling wordt vooral ingegeven door het feit dat hij Maastricht in eigen land gepresenteerd heeft als een resultaat waarbij Groot Brittannië met de prijs is gaan strijken.

Lagerhuisleden die met tegenzin akkoord zijn gegaan met het in Maastricht behaalde resultaat, vooral omdat verdeeldheid in het aanzicht van verkiezingen fataal voor hun zetel geweest zou kunnen zijn, achten zich nu vrij om hardop te vragen of het niet nog veel beter had gekund.

Major onderstreepte gisteren in het Lagerhuis dat Maastricht “in ons nationaal belang is” en daarom ongewijzigd overeind moet blijven. De premier kijkt daarbij ook vooruit naar het presidentschap van de EG, dat de Britten op 1 juli overnemen. Totaal nieuwe onderhandelingen over wat in Maastricht moeizaam tot stand is gekomen lijken vooralsnog door niemand gewenst, maar het zijn de Britten die de oplossing van de crisis daadwerkelijk moeten begeleiden.