Kerncentrale Dodewaard zit zonder vergunning

ROTTERDAM, 4 JUNI. De kerncentrale in Dodewaard zal waarschijnlijk voorlopig op grond van een gedoogverklaring van de rijksoverheid kunnen blijven draaien. Dat wordt op het ministerie van economische zaken verwacht, nu de Raad van State gisteren de lopende vergunning voor Dodewaard heeft vernietigd.

Op grond van dat besluit hebben de Stichting Natuur en Milieu, de eisende partij in de procedure bij de Raad van State, en de Tweede Kamerfracties van de Partij van de Arbeid, D66 en Groen Links om onmiddellijke sluiting van Dodewaard gevraagd. De grootste regeringsfractie, het CDA, en de oppositionele VVD willen de uitspraak van de Raad van State bestuderen alvorens zij commentaar geven.

Volgens de twee belangrijkste ministeries die bij de vergunningverlening zijn betrokken, economische zaken en VROM, is onmiddellijke sluiting van Dodewaard niet aan de orde omdat er geen sprake is van problemen met de veiligheid van de centrale.

Als belangrijkste reden voor haar besluit voert de afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State aan dat de benodigde inspraakprocedures bij een overheidsbeschikking uit 1988, op grond waarvan Dodewaard een nieuwe vergunning kreeg, niet naar behoren zijn gevolgd. Verder vindt de Raad van State dat in het Veiligheidsrapport waarmee Dodewaard werkt, onvoldoende rekening wordt gehouden met calamiteiten en onregelmatigheden die bij de eerste vergunningverlening in 1968 nog voor onmogelijk werden gehouden. Derde reden voor vernietiging van de vergunning van 1988 is dat daarin werd voorzien in een uitbreiding die mogelijk nadelige invloed heeft op de mate van gevaar, schade of hinder.

De nu vernietigde beschikking van 1988 moest alle oude vergunningen voor Dodewaard vervangen. De betrokken ministeries, economische zaken, VROM, sociale zaken en WVC, gaan nu onderling na in hoeverre Dodewaard nog voldoet aan de eisen van de oude vergunning uit 1968 en een tiental wijzigingen die daarna van kracht zijn geworden. Op twee punten is dat zeker niet het geval, omdat in 1988 toestemming is verleend om acht extra splijtstofstaven (brandstof) in de reactor te gebruiken en proeven te nemen met een brandstofmix van uranium en plutonium.

Tekortkomingen in de oude vergunningen kunnen tijdelijk met een gedoogverklaring worden opgevangen. De directie van de kerncentrale en burgemeester A.D. Harinck van Dodewaard gaan ervan uit dat er zo'n verklaring komt. Zo snel mogelijk moet dan een procedure voor een nieuwe vergunning in gang worden gezet waarbij rekening wordt gehouden met de bezwaren van de Raad van State.

Foto: De Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland bij Dodewaard. (Foto Michiel Wijnberg)