Herstel winst KLM, betaling dividend hervat

ROTTERDAM, 4 JUNI. De KLM heeft het boekjaar 1991/92, dat eindigt op 31 maart, afgesloten met een aanzienlijk beter resultaat dan vorig jaar. De luchtvaartmaatschappij boekte een winst van 125 miljoen gulden tegen een verlies van 630 miljoen het jaar daarvoor. De KLM heeft besloten uitbetaling van het dividend te hervatten.

Op de Amsterdamse effectenbeurs werd vanmorgen met voorzichtig enthousiasme gereageerd op de jaarcijfers. De koers trok enkele dubbeltjes aan. De netto winst per aandeel bedroeg 2,17 gulden tegen een verlies van 11,93 per aandeel in het boekjaar 1990/91. De verwachting was dat de KLM een winst tussen de 75 en 200 miljoen gulden zou bekendmaken en geen dividend zou uitkeren. Ter vergelijking: in het boekjaar 1989/90 boekte de KLM een winst van 340 miljoen gulden.

De KLM schrijft de betere resultaten toe aan een stijging van de opbrengst door vergroting van het KLM-aandeel in hoogwaardige vervoersmarkten en een daling van de kosten. Dat laatste is voor een belangrijk deel bereikt door kostenbesparingen in het kader van het vorig jaar aangekondigde ombuigingsprogramma "Concurrerend Kostenniveau'.

De KLM is samen met British Airways een van de weinige grote Europese luchtvaartmaatschappij en die het afgelopen jaar met winst hebben afgesloten. De KLM kampt nog met tegenvallende resultaten van de deelnemingen in buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Northwest Airlines, Air Littoral en Air UK.