Gymnasium (2)

In W&O van 27 mei vraagt Kees Versteegh zich af of het gymnasium nog wel zijn taken kan vervullen nu er steeds meer allochtone leerlingen komen. Vervolgens beschrijft hij de (voorzichtig) positieve bevindingen van het City College te Rotterdam in deze. Mijn eigen ervaringen op het Stevin-College te Den Haag wijzen in dezelfde richting.

Het Stevin is een MAVO-HAVO-VWO-school met een groot percentage allochtone leerlingen. Er is geen aparte gymnasiumafdeling, maar de leerlingen kunnen wel een gymnasiumdiploma halen. Wij zijn al enige jaren bezig om deze gymnasiumstroom ook bij onze allochtone leerlingen te propageren.

Het blijkt nu dat de klassieke talen, zeker in de onderbouw, wel degelijk aantrekkelijk zijn voor deze groep. Op dit moment volgt de helft van het totaal aantal leerlingen in 2 HAVO/VWO Latijn. Ook voor het komend jaar ligt het aanmeldingspercentage op dit niveau.

Latijn is een normaal vak naast de andere vakken, maar wel voor de betere leerlingen. Het biedt hen meer kans om uiteindelijk in het VWO terecht te komen. Vooral voor de allochtone leerlingen blijkt dit pad goed begaanbaar.

Hoe nuchter hun motivatie om de klassieke talen te kiezen ook moge zijn, het resultaat is dat ook deze leerlingen kennis maken met het gemeenschappelijk fundament van de Europese cultuur. Zeker de gymnasiale afdelingen van grote scholengemeenschappen kunnen zo een bijdrage leveren aan integratie en emancipatie van deze groeiende groep leerlingen.

    • Docente Klassieke Talen
    • Toos Jamin