Gorbatsjov voorzitter organisatie voor milieu

RIO DE JANEIRO, 4 JUNI. De voormalige president van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov wordt voorzitter van "Het Groene Kruis', een nieuwe internationale milieu-organisatie waarvan de oprichting zaterdag in Rio de Janeiro zal worden bekendgemaakt.

Het Internationale Groene Kruis moet een niet-gouvernementele organisatie (NGO) worden, met een klein hoofdkwartier en een internationaal netwerk van aangesloten, bestaande milieuorganisaties. Het krijgt een nog nader uit te werken praktische en vooral een ideologische taak. Het zal “naar analogie van het Internationale Rode Kruis hulp bieden bij plotselinge of sluipende milieurampen overal ter wereld”, en het zal in samenwerking met de aangesloten instanties campagne voeren ter verspreiding van het gedachtengoed van de zogeheten "duurzame ontwikkeling', onderwerp van de grote VN-conferentie die nu in Rio wordt gehouden.

Met het houden van twee minuten stilte “voor de Aarde” is gisteren in Rio de Janeiro de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling begonnen, die tot 14 juni zal duren. Aan de conferentie nemen 178 landen en waarnemers deel, die wordt gevolgd door een ronde-tafelconferentie van meer dan honderd staatshoofden en regeringsleiders. "Rio 92' of "The Earth Summit' is daarmee de grootste conferentie uit de wereldgeschiedenis.

Volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros Ghali, is in onze eeuw de natuur getemd en niet langer een dreiging of een uitdaging voor de mens. De menselijke macht over de natuur is echter vol gevaren, aldus Boutros Ghali. Zowel een teveel als een tekort aan economische ontwikkeling kan immers leiden tot mogelijk onherstelbare milieuschade. De UNCED moet die voorkomen, want de aarde en haar rijkdommen “hebben wij te leen van onze kinderen.”