Frankfurter Allgemeine

Afgezien van specifiek Deense omstandigheden, zijn er redenen voor de groeiende scepsis over de Europa-politiek: haar democratische legitimiteit is twijfelachtig, haar bureaucratische aspecten zijn steeds meer op de voorgrond gertreden.

Veel kritiek op de Eurocraten in Brussel is goedkoop en verkeerd: in vergelijking met het bestuur van een grote Duitse stad is de Europese Commissie - de tolkendienst even buiten beschouwing gelaten - niet bijzonder groot. Wie het beeld schetst van een Europese "superregering' ziet gemakshalve over het hoofd dat de Brusselse autoriteiten over het algemeen slechts voorstellen kunnen doen en dat beslissingen door de nationale vertegenwoordigers in de de ministerraden worden genomen. Maar juist verkeerde taxaties laten zien dat het hele proces ondoorzichtig en daarmee voor de burger verdacht is geworden. (...) Er zijn wel redenen voor Europa-scepsis en die liggen in het verdrag van Maastricht zelf.