Fokker en Dasa blijven hoopvol ondanks tumult

ROTTERDAM, 4 JUNI. Zowel Fokker als het Duitse Dasa gaan er ondanks verbale twisten nog steeds van uit dat het lopende overleg over een samenwerkingsverband tot een goed einde zal worden gebracht.

“Het overleg met Dasa gaat gewoon door en wij hebben geen reden om te twijfelen aan een positief resultaat”, zei zegsman Bart van Veen van Fokker vanmorgen. Een Dasa-woordvoerder deelde dit optimisme en sprak over "semantische misverstanden in de pers'. Niettemin dreigt de raad van bestuur van Fokker in een brief aan het personeel met andere partners in zee te gaan als Deutsche Aerospace (Dasa) zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken, waarin Fokker een leidende rol in een beoogd samenwerkingsverband wordt gegarandeerd.

Tegelijk dreigen de vakbonden in een schrijven aan het Fokker-bestuur met harde actie als samenwerking met Dasa zou leiden tot een aantasting van Fokkers positie als "zelfscheppende' vliegtuigbouwer.

Dasa-bestuursvoorzitter Jürgen Schrempp sprak dinsdag in München over de "bescheiden rol' die Fokker dient te spelen in een toekomstig samenwerkingsverband waarin het "industriële leiderschap' bij de Duitsers zou berusten. Dit is, volgens Fokker, strijdig met de "intentieverklaring op hoofdlijnen' die op 25 maart j.l. geleden met de Duitsers is gesloten. Daarin werd gesteld dat de Amsterdamse vliegtuigbouwer na een 51 procentsdeelname van Dasa binnen dat concern de leidende onderneming wordt voor het ontwikkelen, bouwen en verkopen van vliegtuigen.In de, door bestuursvoorzitter E.J.Nederkoorn ondertekende, brief aan het verontruste Fokker-personeel wordt met zoveel woorden gedreigd dat Fokker niet verder zal praten als Jürgen Schrempp van Dasa bij zijn eerder deze week geventileerde opvattingen blijft. “Dan zoeken wij onze toekomst wel in een andere richting”, aldus Nederkoorn. Hij schrijft dat Fokkers eis om zich in de toekomst als "zelfscheppende en zelfbouwende industrie' te handhaven, onverkort wordt gehandhaafd. Dat geldt ook voor het behoud van de werkgelegenheid. “U kunt op ons rekenen”, zo besluit Nederkoorn zijn "peptalk'-schrijven aan het personeel.

In een vertrouwelijke brief aan de raad van bestuur van Fokker, die namens de gezamenlijke vakbonden is ondertekend door P. van Bers van de Industriebond FNV, worden ten aanzien van de beoogde samenwerking met Dasa "harde eisen' op tafel gelegd. Worden die niet gehonoreerd, “dan zullen wij ons zonodig met alle ons ten dienste staande middelen verzetten tegen een dergelijke samenwerking”, aldus het schrijven van de bonden. Zij eisen behoud van werkgelegenheid bij Fokker "zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin'. Verder dient Fokkers leidende positie in het marktsegment van de 60- tot 130-zitters “in termen van zeggenschap stevig verankerd te worden in de definitieve overeenkomst met Dasa.” De bonden eisen eveneens dat er duidelijke afspraken komen over “nu overzienbare nieuwe programma's, zoals de F-70 en de F-130.”

Een woordvoerder van minister Andriessen (economische zaken) zei vanmorgen eveneens dat de onderhandelingen tussen Fokker en Dasa moeten worden afgebroken als de Nederlandse vliegtuigbouwer geen "zelfscheppende en zelfbouwende industrie' blijft. “Aan deze eis valt absoluut niet te tornen”, aldus de zegsman.In vertrouwelijk overleg heeft Nederkoorn gisteren de vaste kamercommissie voor Economische Zaken op de hoogte gebracht van de onderhandelingen tussen DASA en Fokker. Na afloop zei commissievoorzitter H. Vos dat nog veel zaken onduidelijk zijn gebleven. “Dasa moet ons helderheid verschaffen.” De uitlatingen van Schrempp horen “bij de psychologische oorlogvoering om de positie in de onderhandelingen extra te markeren”, meent de oud-vakbondsman Vos. CDA-woorvoerder Van Iersel zei dat hij er “gezien de stand van de onderhandelingen alle vertrouwen in heeft dat de doelstellingen worden gehaald”.