Financial Times

Het is nu zaak om niet in paniek te raken en ook niet te negeren wat er gebeurd is.

Het zou verkeerd zijn in paniek te raken, omdat al zoveel bereikt is in de EG, maar vooral omdat leden van de EG over andere middelen beschikken om de integratie te bereiken van Europa als geheel.

Even dwaas zou het zijn het gebeurde te negeren. De EG is een associatie van democratische staten, die alleen zal overleven als de burgers ermee instemmen.