D-mark profiteert van aanhoudende spanning valuta binnen EMS

AMSTERDAM, 4 JUNI. De financiële markten bleven vanmorgen nerveus nadat gisteren het Deense "nee' tegen de Verdrag van Maastricht en het aangekondigde Franse referendum al voor veel onrust zorgden. Beleggers die tot voor kort rekenden op convergerende rente voor alle munten uit de EG-landen, verkopen in de huidige onzekerheid massaal hun Deense kronen, Franse francs, Italiaanse lires, Britse ponden en ook Ecu's. De Duitse mark profiteert als veilige vluchthaven flink van deze ontwikkeling.

De Europese effectenbeurzen waren vanmorgen gemiddeld iets lager. De koers van de dollar, die gisteren licht terug moest als gevolg van de sterke vraag naar de Duitse mark, stabiliseerde zich vanmorgen.

De centrale rol van de Duitse munt in het Europees Monetair Stelsel (EMS) werd gisteren nogmaals bevestigd. Valutahandelaren zien de D-mark als het anker van het EMS en vertrouwen op het voorzichtige beleid van de Bundesbank. De Nederlandse gulden hield zich, gekoppeld aan de mark, sterk.

Economen menen dat de koers van de mark wordt gestimuleerd door het vertrouwen dat Duitsland een sterke anti-inflationaire politiek zal handhaven. Nu de vorming van één Europese munt is vertraagd kan het gevolg zijn dat andere Europese landen niet langer hun economie zullen aanpassen aan de eisen die de EMU stelt.

Volgens analisten was in de valutahandel gisteren al voor een groot deel ingespeeld op een negatieve uitslag van het Deense referendum. “Maar de schok kwam met het nieuws uit Frankrijk. Toen begon de neurose en de verkoop”, zei een handelaar vanmorgen.

Handelaren noemen het opmerkelijk dat de Amerikaanse dollar vooralsnog maar weinig profiteert van de nervositeit op de Europese valutamarkt. In Azië stond de dollar vanmorgen onder druk omdat de centrale bank van Japan opnieuw dollars had verkocht tegen yens en omdat het gerucht ging dat president Bush ziek was geworden. Toen dat niet waar bleek te zijn, veerde de markt weer op.

Valuta-analisten zijn verdeeld in hun vooruitzichten voor de koersen binnen het EMS. Sommigen menen dat de opwaartse trend van de Duitse mark nu tot stilstand is gekomen. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat beleggers nu de indruk hebben dat de EMU een vrijblijvende zaak is, waarbij landen zelf kunnen bepalen welk stukje ze willen. “Dat kost de Europese monetaire samenwerking veel geloofwaardigheid”, aldus een handelaar vanmorgen.

Volgens sommigen is de waarschijnlijkheid van een herschikking van de koersen binnen het EMS nu fors toegenomen. Na het Deens "nee' is het Verdrag van Maastricht er zeker niet sterker op geworden. De politieke wil om een politiek van lage inflatie en stabiele wisselkoersen na te streven is evenredig afgenomen.

Als de meest waarschijnlijke kandidaat voor devaluatie wordt de Italiaanse lire genoemd. Van de grote Europese landen moet Italië de grootste veranderingen doorvoeren, met name met betrekking tot de fiscale politiek. Daar komt nog bij dat de Italiaanse politiek op het moment in een impasse verkeert.

Foto: Ook de handel in ecu-obligaties lijdt onder de onrust op de valutamarkten.