CDA en PvdA staan laagvliegen toch toe

AMSTERDAM, 4 JUNI. De regeringsfracties PvdA en CDA staken hun verzet tegen de voorzetting van het laagvliegen met F 16-vliegtuigen boven Nederland.

De vluchten vinden de rest van het jaar gewoon doorgang, overeenkomstig de wens van staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie). Een motie waarin wordt aangedrongen op opschorting van de oefeningen wordt wel aangehouden door de indieners De Graaf (CDA) en Van de Berg (PvdA). Dit maakten zij gisteren bekend tijdens het overleg van de kamercommissie voor defensie. De staatsecretaris heeft zich steeds verzet tegen een voorlopig verbod, omdat de vaardigheid van de vliegers daardoor afneemt. Met laagvliegen wordt bedoelt het vliegen op 75 tot 300 meter boven de grond. De luchtmacht kan maar 6000 van de gewenste 11000 vluchten per jaar uitvoeren, waarvan 2000 in Nederland.