Behandeling met darmflora voorkomt salmonella bij kip

De Gezondheidsdienst voor Pluimvee in Doorn heeft een succesvolle behandeling ontwikkeld om kippen te vrijwaren van salmonella enteritidis.

Deze hardnekkige bacterie velt jaarlijks vele slachtoffers onder consumenten, vooral oudere en zwakkere mensen krijgen acute maag- en darmklachten na het eten van besmet pluimvee of eieren. Kipprodukten zijn tegenwoordig de belangrijkste bron voor salmonellose die voor hoogbejaarden dodelijk kan zijn.

De methode is een combinatie van antibioticum en toediening van een darmflorapreparaat. De werking van antibioticum is slechts van korte duur, terwijl het preparaat op zich slechts reducerend werkt. Samen zijn ze volledig effectief, zo blijkt uit het onderzoek van de Gezondheidsdienst. Tevens heeft het microflorapreparaat een preventieve werking. Met name de anaerobe bacteriën in de darmflora bieden de gastheer bescherming tegen (potentiële) ziekteverwekkers. Deze bacteriën blokkeren namelijk de receptoren of aanhechtingspunten op de binnenkant van de darm.

In de bio-industrie is de kloek vervangen door een kunstmatige broedmachine. Door deze scheiding van generaties komen pas geboren kuikens niet meer in aanraking met de uitwerpselen van de ouderdieren. De jonge kippen komen niet meer in aanraking met de gewenste darmflora. Hierdoor heeft de salmonella kans gezien zich explosief te ontwikkelen.

Het onderzoek heeft zich daarom sinds 1981 gewijd aan de samenstelling van een werkzaam darmflorapreparaat dat via een spray en bij 5% individueel via de mond wordt toegediend. Het gevonden concept wordt sinds begin april uitgetest op 55.000 besmette moederdieren van vleeskuikens, verspreid over vijf verschillende bedrijven.

Niet bekend

De gevonden methode kan verstrekkende gevolgen hebben voor de pluimveesector. Vorig jaar werden 13 koppels besmette grootouder- en moederdieren afgeslacht (per koppel minimaal 5000 dieren) om verdere verspreiding op het nageslacht te voorkomen. Die ingreep kostte het rijk 6,5 miljoen gulden.

Eenzelfde soort preventieve behandeling is ook mogelijk voor leghennen in de opfokperiode. Eenmaal besmette leghennen mogen namelijk niet met antibioticum worden behandeld in verband met schadelijke residuen in de eieren en worden direct geruimd.

    • Peter de Jaeger