Banteng

Uit het artikel "Wilde buffels juichen voor meer democratie' (NRC Handelsblad, 30 mei) van Dirk Vlasblom blijkt dat de auteur meent dat banteng moet vertaald door buffel.

Dit is niet juist. De banteng - het woord betekent letterlijk stier - is de naam voor het nog in klein aantal op Java in het wild levende rund met de wetenschappelijke naam Bosjavanian, ook wel genoemd Bos sondairus en Bibos banteng. De gedomesticeerde vorm is het Balirund, dat zeer verspreid in Indonesië voorkomt, behalve op Bali ook op Celebes, Timor en in kleiner aantal ook op Java. De buffel is een geheel ander dier. De buffel in Indonesië heet karbauw - Javaans kerbau, hoog-Javaans mahesa of mahisa. In Indonesië komt dit dier niet in het wild voor, wel in Assam. De wetenschappelijke naam is Bubalus bubalis.

    • Dr. H. Huitema