Banenverlies in VS was veel groter dan gedacht

WASHINGTON, 4 JUNI. De economische recessie in de Verenigde Staten heeft meer werkgelegenheid gekost dan werd vermoed. Volgens de laatste opgave van het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid bedraagt het verlies van banen over de periode van juni 1990 tot januari 1992 2,2 miljoen. Dat is een stijging van eenderde in vergelijking met de oude cijfers.

Het Amerikaanse bureau voor de statistiek zei dat er geen politieke redenen waren voor deze misrekening. De nieuwe telling maakt onderdeel uitvan een jaarlijkse revisie van de werkgelegenheidscijfers.

Democraten zien in de nieuwe gegevens een bewijs dat de regering Bush de stand van de economie opzettelijk en bij voortduring rooskleuriger heeft voorgesteld dan zij was. “Deze cijfers tonen preciezer wat Amerikaanse werknemers al lang wisten: dat dit een ernstige en diepe recessie was, die, zo blijkt, 2,2 miljoen banen kostte”, aldus Paul Sarbanes, een Democratisch senator uit Maryland.

Maar zelfs de herziene cijfers blijven onder de gemiddelde werkgelegenheidsdaling van na de Tweede Wereldoorlog. De recessie zorgde voor een banenverlies van 1,8 procent van het totaal - het gemiddelde van de 8 naoorlogse verliezen bedraagt 2,7 procent. (AP)