Akkoord over taken van politie op Schiphol

DEN HAAG, 4 JUNI. Minister Hirsch Ballin (justitie) en de politiebonden hebben gisteravond een conflict over de overheveling van de dienst luchtvaart van de rijkspolitie op Schiphol naar de marechaussee beslecht.

In maart verwierpen de politiebonden ACP en NPB het sociaal statuut dat de rechtspositie vastlegt van de rijkspolitiemensen. Volgens de ACP heeft Justitie nu “een aantal belangrijke toezeggingen” gedaan over de rechtspositie van de 270 betrokken rijkspolitiemensen.

De voorzitter van de dienstcommissie van de dienst luchtvaart, H. Sonderwal, meent evenwel dat er “weinig is veranderd” vergeleken met het sociaal statuut dat eerder dit jaar werd afgewezen. De Marechausseevereniging, die de belangen van het marechausseepersoneel behartigt, is bijzonder ontevreden over de uitkomsten van het overleg tussen bonden en Hirsch Ballin. De minister heeft het personeel opnieuw gegarandeerd dat zij hun rechtspositie behouden. Woordvoerder W. Broeckhuijsen van de Marechausseevereniging zegt dat dit tot gevolg heeft dat er op Schiphol straks twee soorten marechaussee-ambtenaren werken en dat acht hij niet aanvaardbaar. De vereniging wil op korte termijn overleg met minister Ter Beek (defensie) die verantwoordelijk is voor de marechaussee.

Volgens dienstcommissievoorzitter Sonderwal is het enige nieuwe element in de afspraken dat de rijkspolitiemensen twee jaar extra tijd krijgen om definitief te kiezen voor de overstap naar de marechaussee. “Dat heeft twee kanten. Men krijgt meer tijd om een juiste keuze te maken en dat is positief. Aan de andere kant duurt de onzekerheid twee jaar langer.”

ACP-woordvoerder Kruizinga denkt dat de leden het onderhandelingsresultaat wel zullen accepteren. “De mensen hebben nu meer zekerheid”, zei hij.

Volgens een in opdracht van de bonden uitgevoerd onderzoek zou slechts vijf procent van de politiemensen de overstap naar de marechaussee willen maken. Het kabinet besloot vorig jaar terwille van de doelmatigheid tot overheveling van de taken van de rijkspolitie naar de marechaussee. Een van de uitgangspunten was dat bij deze operatie zo veel mogelijk rijkspolitiemensen in dienst zouden treden van de marechausse om verlies aan specialistische vakkennis tegen te gaan. De ACP denkt dat op grond van het akkoord met Hirsch Ballin het percentage overstappers nu aanzienlijk hoger zal uitpakken. Sonderwal van de dienstcommissie durft daarover geen uitspraken te doen: volgende week dinsdag worden de onderhandelingsresultaten besproken met het personeel. “Dan zal de klap vallen”, aldus Sonderwal.

Deze week heeft D66-woordvoerder Kohnstamm er bij de Hirsch Ballin op aangedrongen het besluit tot taakoverheveling te heroverwegen.