Winst voor Duitse mark, verlies voor franc en lire

ROTTERDAM, 3 JUNI. De valutamarkt reageerde vanmorgen scherp op de uitslag van het Deense referendum. Op de andere financiële markten was sprake van een afwachtende houding. Beleggers en handelaren zochten hun toevlucht tot de Duitse mark. Valutahandelaren zeiden dat door het Deens "nee' de zorg is toegenomen dat de politieke steun voor anti-inflationaire maatregelen - noodzakelijk om de EMU te laten functioneren - zal afnemen.

Vooral ten opzichte van de Deense kroon steeg de mark fors. Bij de andere Europese valuta moesten met name de Franse franc en de Italiaanse lire terrein prijsgeven. Ten opzichte van de mark, die gisteren sloot op 1,12635 gulden, was de gulden vanmorgen praktisch onveranderd.

In kringen van de banken wordt gemeend dat de tradioneel sterkere valuta van landen die bereid zijn zich te commiteren aan de EMU zullen profiteren van de uitslag van het Deense referendum. Sommige economen verwachten dat de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de mark - en dus ook de gulden - licht onder druk zal komen te staan, hoewel daar vanmorgen nog niet veel van was te merken.