Velayati geeft Hezbollah steun tegen Israel

BEIROET, 3 JUNI. De Iraanse minister van buitenlandse zaken, Ali Akbar Velayati, heeft gisteren zijn steun betuigd aan de pro-Iraanse shi'itische groepering Hezbollah, die de afgelopen weken in gewapend conflict met Israel verkeert.

Velayati gaf naar zijn publieke uitlatingen te oordelen geen gehoor aan een eerdere oproep van de pro-Syrische Libanese regering om Hezbollah tot matiging tegenover Israel te manen. Velayati liet weten dat Iran al het mogelijke zal doen om Israel afbreuk te blijven doen. Tijdens het onderhoud van Velayati met Hezbollah-vertegenwoordigers in Beiroet gierden Israelische militaire vliegtuigen boven de stad door de geluidsbarrière. Velayati ontkende desgevraagd dat hij met Hezbollah had gesproken over het lot van twee Duitse gijzelaars. Vanuit het Westen is er herhaaldelijk aangedrongen op vrijlating van de twee. Hezbollah wenst echter in ruil hiervoor dat de beide gebroeders Hammadi, die in Duitsland gevangen zitten wegens betrokkenheid bij terroristische aanslagen, op vrije voeten komen. (AP, Reuter)