Tweede Kamer positief over aanpak cellentekort

DEN HAAG, 3 JUNI. De Tweede Kamer reageert positief op de noodmaatregelen die minister Hirsch Ballin (justitie) wil treffen om binnen enkele weken 175 tot 200 extra cellen te realiseren. De ambtenarenbonden AbvaKabo, CFO, de Ambtenaren Centrale en de vereniging van gevangenisdirecteuren keuren de plannen af.

CDA-woordvoerder Van der Burg zegt verheugd te zijn met het "noodverband' dat de bewindslieden van justitie hebben aangekondigd. PvdA-afgevaardigde Zijlstra spreekt van een "redelijk voorstel'. Het plaatsen van meerdere gedetineerden op een cel is voor de PvdA-fractie onbespreekbaar. Hirsch Ballin heeft die mogelijkheid gisteren niet definitief afgeschreven. De CDA-fractie vindt dat oplossingen met meer gedetineerden in een paviljoen zeker moeten worden onderzocht.

VVD-woordvoerder Korthals toonde zich gisteren verbaasd over de snelheid waarmee de bewindslieden op zo'n korte termijn 175 tot 200 cellen te voorschijn hebben kunnen “toveren”. Hij wenst op korte termijn een spoeddebat over de noodmaatregelen.

De fracties van D66 en Groen Links steunen eveneens de noodmaatregelen. D66-woordvoerder Wolffensperger zei verheugd te zijn dat de bewindslieden geen “idiote avonturen zijn begonnen met twee gedetineerden op één cel”. D66 heeft, evenals de meeste andere partijen, geen bezwaar tegen het inzetten van niet geschoold gevangenispersoneel. Groen Links heeft daartegen wel bezwaren. Woordvoerster Brouwer noemt het “vragen om moeilijkheden”.

PvdA en D66 zijn wel tegenstander van het gebruiken van het Grenshospitium voor de opsluiting van illegalen. Volgens PvdA-woordvoerder Middel is hier sprake van een beleidswijziging die hem “hogelijk verbaast”. Wolffensperger noemt dit onderdeel van het “noodverband” ongewenst omdat het Grenshospitium bedoeld is voor afgewezen asielzoekers en niet voor criminelen.

De bonden zijn volgens woordvoerder T. de Jong van de AbvaKabo, CFO en AC huiverig voor het tijdelijk inzetten van ongeschoold personeel, omdat niet duidelijk is welk werk zij precies zullen gaan doen. De bewindslieden willen onder meer politiemensen en marechaussees inzetten op plaatsen waarbij weinig contact met de gedetineerden plaatsheeft. “Wat is minder contact met delinquenten?” aldus De Jong. Het is volgens de bonden niet te voorspellen of het tijdelijk personeel bij ongeregeldheden in de gevangenissen niet ingezet zal worden. Voorzitter mr. C.M. Boeij van de vereniging van gevangisdirecteuren noemt de plannen van de bewindslieden een “paniek-reactie”.