SPOORLIJN

De provincies Friesland, Groningen, Flevoland en Drenthe richten een Stichting Maatschappij tot aanleg van de Zuiderzeespoorlijn op. De provincies vinden dat de lijn zo snel mogelijk moet worden aangelegd.