Samenwerking tussen Dagbladunie/Sijthoff

ROTTERDAM, 3 JUNI. De directies van de uitgeverijen Sijthoff Pers en Dagbladunie overwegen een vergaande vorm van samenwerking voor hun regionale uitgaven en huis-aan-huisbladen in Zuid-Holland. Gedacht wordt aan onderlinge samenwerking op redactioneel, commercieel en facilitair gebied.

Daarnaast maakte de directie van de Dagbladunie vanochtend bekend te onderzoeken of een gezamenlijke bezorging van de kranten van de Perscombinatie (uitgever van De Volkskrant, Trouw en Het Parool) en die van de Dagbladunie (onder meer Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad) mogelijk is. In Eindhoven en de provincie Limburg zijn al verschillende experimenten gestart. Moeizame werving van bezorgers en sterk stijgende kosten zouden deze samenwerking noodzakelijk maken.

Overlappende activiteiten leidden bij Sijthoff Pers en Dagbladunie tot een onderzoek naar vergaande vormen van samenwerking. Zowel Sijthoff Pers als Dagbladunie geven regionale dagbladen en huis-aan-huisbladen uit in onder meer Midden-Holland, Rotterdam, Dordrecht en omgeving. De ondernemingen willen nu bekijken op welke manier rendementsverbetering kan worden bereikt. De zelfstandigheid van Sijthoff Pers zou buiten het onderzoek staan. De ondernemingsraad van de Haagse uitgeverij heeft in eerste instantie positief gereageerd, zolang de zelfstandigheid van Sijthoff Pers niet in het geding komt, aldus OR-voorzitter C.P. Boogaard.

Onderlinge samenwerking is volgens de Sijthoff-directie nodig om de daling op de lezers- en advertentiemarkt het hoofd te bieden. Bij de regionale dagbladen wijken veel lokale adverteerders uit naar andere media. In Den Haag en omgeving heeft Sijthoff Pers onder meer te maken met twee regionale radiozenders, Radio West en Radio Rijnmond. Daarnaast maken de laatste jaren veel lezers van regionale kranten een overstap naar landelijke dagbladen. Daarvan profiteren vooral de zogenaamde "achtergrondkranten', zoals De Volkskrant (onderdeel van Perscombinatie) en NRC Handelsblad (Dagbladunie).

Vorige maand besloot Sijthoff Pers het dagblad Het Binnenhof, waarvan het concern de uitgever is, nog voor het einde van dit jaar op te laten gaan in de Haagse Courant. De Leidse Courant, ook onderdeel van Sijthoff, moet een kopblad van de Haagse Courant worden. Volgens het concern maken beide kranten de laatste jaren steeds meer verlies. Daarnaast wil de familie Sijthoff af van het eigendom van Het Financieele Dagblad.