Ritzen wekt grote irritatie met aanpak ziekteverzuim

DEN HAAG, 3 JUNI. De aankondiging van minister Ritzen (onderwijs) gisteren dat hij op de personeelsuitgaven voor het basis- en voortgezet onderwijs tot 1994 ongeveer 185 miljoen wil bezuinigen door terugdringing van het ziekteverzuim, heeft geleid tot grote irritaties bij de onderwijsorganisaties.

Y. Jonker, een van de bestuursleden van het Vervangingsfonds, dat zorg gaat dragen voor het terugdringen van dat ziekteverzuim, noemde de brief van Ritzen hierover “uitermate ongewenst”. In het fonds zijn vakbonden en besturenorganisaties vertegenwoordigd. Reden van de irritatie is dat de aankondiging kwam op het moment dat het vervangingsfonds door minister Ritzen werd geïnstalleerd. Het fonds van werkgevers en werknemers in het onderwijs gaat vanaf augustus het geld beheren dat nodig is voor de vervanging bij ziekte in het onderwijs. Ook coördineert het fonds het contact tussen scholen en bedrijfsgezondheidsdiensten, die door intensievere begeleiding van de schoolteams het verzuim moeten gaan terugdringen.

Juist op de dag dat deze nieuwe, "autonome', aanpak in het onderwijs begint, maakt minister Ritzen bekend dat hij in 1994 een opbrangst van 185 miljoen verwacht, klaagden de organisaties. Ritzen erkende gisteren ook dat “daar een zekere spanning ligt”.

Directeur F. van Moorsel van het Vervangingsfonds onderstreepte gisteren dat de terugdringing van het ziekteverzuim een “cultuuromslag” vraagt van de scholen, die veel tijd vergt. Experimenten met bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs hebben juist laten zien dat het verzuim eerst toeneemt, aldus Van Moorsel. Ook gaf hij aan pas over twee jaar te willen beginnen met een systeem van "straffen en belonen': scholen die weinig verzuim hebben, krijgen dan korting op de te betalen premie en "zieke' scholen moeten meer premie gaan betalen. “Daarom vragen wij de minister dat hij ons de tijd gunt”, aldus Van Moorsel.

Elke school moet van augustus af een contract sluiten met een bedrijfsgezondheidsdienst, die dan een speciaal team inzet voor de geneeskundige begeleiding van de school. Ook wil het Vervangingsfonds op den duur de administratie van de personeelsbestanden van scholen automatiseren zodat snel op ziekte en de noodzaak van vervanging kan worden gereageerd.