Meer Japans geld voor arme landen

TOKIO, 3 JUNI. De Japanse regering zal in Rio de Janeiro bekendmaken de komende vijf jaar "zachte leningen' ter beschikking te stellen aan ontwikkelingslanden voor een bedrag van 14 miljard gulden.

Regeringsbronnen in Tokio hebben dit bevestigd. De leningen zullen worden verstrekt voor overdracht van technologie, bescherming van regenwouden, tegengaan van luchtvervuiling, aanleg van riolering, waterbouwkundige werken en de ontwikkeling van waterbronnen. Het bedrag betekent meer dan een verdriedubbeling ten opzichte van de hulp die Japan in 1989 al had toegezegd.