Maastricht schort aanbestedingen op

MAASTRICHT, 3 JUNI. Burgemeester en wethouders van Maastricht hebben gisteren besloten alle aanbestedingen voor wegenbouwwerken op te schorten totdat een nieuw aanbestedingsbeleid is vastgesteld.

Aanleiding voor dat besluit zijn berichten dat de vijf aannemers die door de gemeente zijn aangewezen om de wegenbouwprojecten in de stad uit te voeren, onderling afspraken hebben gemaakt om het werk te verdelen en zo de prijs te beschermen.

Het Maastrichtse college houdt nog steeds vol dat het "volstrekt onbekend' was met die afspraken. Alleen de gemeenteraad zou voorstander zijn geweest van een zekere mate van verdeling van het werk over regionale aannemers om zodoende de werkgelegenheid te beschermen. Vorig jaar schreef het college nog in een discussienota over het aanbestedingsbeleid dat het werk “in het bestaande systeem van aanbesteding aan de grote aannemers wordt gegeven, die dit onderling verdelen.” Ook in een onderzoek van de Rijksuniversiteit Limburg uit 1987 werd hiervan melding gemaakt.

Het gemeentebestuur zal zelf geen onderzoek instellen naar de handelwijze van de aannemers, omdat een dergelijk onderzoek al door Justitie wordt ingesteld. De Maastrichtse officier van justitie mr. H. van Atteveld heeft de redactie van het dagblad De Limburger gevraagd hem de overeenkomst tussen de aannemers ter beschikking te stellen “zonder dat we dwang moeten gebruiken”. De krant publiceerde zaterdag een deel van dat document.