Kuijten koopt onderzoek naar Venture Fonds af; Effectenbezitters teleurgesteld over enquêtes naar wanbeleid bestuurders

ROTTERDAM, 3 JUNI. Een gerechtelijke onderzoek naar wanbeleid bij Venture Fonds Nederland is mislukt omdat de grootaandeelhouder, drs. J.J. Kuijten, de aanvragers van het onderzoek in stilte heeft afgekocht. De enquête was aangevraagd om opheldering te krijgen over een verdwenen bedrag van 25 miljoen gulden.

Acccountant mr. P.J. Schadé, die de ontevreden certificaathouders Venture Fonds vertegenwoordigde, bevestigt dat hij zijn acties tegen wanbeleid heeft moeten staken. Schadé had namens de buitenlands beleggingsgroep Keypoint en het Pensioenfonds Van Ommeren de enquête aangevraagd.

Schadé wil niet zeggen hoeveel de twee gekregen hebben in ruil voor het afblazen van gerechtelijke acties. Geheimhouding maakte onderdeel uit van de schikking met Kuijten, aldus Schadé.

“Het is een heel ongelukkige situatie”, zegt mr. R.A.F. de Haze Winkelman van de Vereniging van Effectenbezitters in een commentaar. Hij staat machteloos wanneer certificaathouders worden uitgekocht zoals bij Venture Fonds. “Bij Venture Fonds waren er gegronde redenen voor een onderzoek en ik verwachtte interessante uitkomsten.”

De Haze Winkelman toont zich pessimistisch over de aanpak van wanbeleid van bestuurders in het algemeen. Een enquête naar het beursfonds Bobel dreigt volgens hem ook te mislukken. “Op formele gronden is Bobel in cassatie gegaan. Met het verstrijken van de tijd wordt het belastende materiaal van Bobel in Nederland naar Genève gebracht en zal daardoor buiten het bereik van de Ondernemingskamer geraken.”

Een enquête naar het failliete Textlite hangt ook aan een zijden draad, omdat het bedrijf zodanig geplunderd is dat er niets meer te halen valt en verder niemand de kosten van het onderzoek wil betalen.

Kuijten heeft al in januari 1992 geprobeerd een enquête naar Venture Fonds te voorkomen door heimelijk een aandeelhoudersvergadering te organiseren. Hij voldeed aan de statutaire informatieplicht door in het kleine Nederlands Dagblad - een blad voor de gereformeerde gezindte - een advertentie te plaatsen met de aankondiging voor de vergadering. Op die vergadering stempelde Kuijten de certificaten van Venture Fonds af en haalde het fonds van de beurs. Met afgestempelde certificaten is het niet mogelijk een enquête te beginnen.

Schadé ontdekte dat besluiten op een aandeelhoudersvergadering pas na enige tijd juridische geldigheid verkrijgen, hij voorkwam afstempeling en vroeg een enquête aan.

De certificaathouders wilden een onderzoek omdat - toen Kuijtens maatschappij Reiss & Co in 1990 als aandeelhouder-directievoerder bij Venture Fonds verscheen - de koers kelderde van 50 gulden tot een paar gulden eind 1991. De koersdaling hield verband met een niet opgehelderde afboeking van 25 miljoen gulden. Bovendien kocht het bedrijf plotseling voor 5 miljoen gulden eigen aandelen in.

Schadé wil niet zeggen hoeveel schade zijn certificaathouders hebben geleden. Hij vertegenwoordigde 110.000 certificaten. Als die certificaten voor de komst van Kuijten als grote man van Venture Fonds in 1990 zijn aangeschaft moet het totale verlies voor de certificaathouders ongeveer 5 miljoen gulden bedragen.De koers bedroeg toen immers 50 gulden en zakte later tot een paar gulden.

De Ondernemingskamer is na het afketsen van de aanvraag voor een onderzoek naar Venture Fonds nu behalve met Bobel en Textlite nog bezig met een onderzoeken naar vastgoedfonds VHS en sinds vorige week ook met een aanvraag voor een onderzoek naar het Maastrichtse Zinkwit. Enquêtes naar bedrijven als Ogem en Verenigde Bedrijven Bredero hebben in de jaren tachtig geleid tot veroordelingen wegens wanbeleid.

    • WABE van ENK