Ierse regering bezorgd over eigen referendum

LONDEN, 3 JUNI. De regering van de Republiek Ierland, toch al de wanhoop nabij over de mogelijke uitkomst van een eigen referendum over twee weken, heeft haar “diepe droefenis” uitgesproken over de Deense afwijzing van het Verdrag van Maastricht. De kans dat nu ook de bevolking van Ierland in meerderheid nee zal zeggen tegen "Maastricht' lijkt aanmerkelijk groter geworden. Desondanks heeft de regering-Reynolds besloten de datum van het referendum op 18 juni te handhaven.

Opiniepeilingen in Ierland wezen tot nu toe op een steun van zestig procent van de bevolking voor "Maastricht'. Er is echter een groot aantal Ieren dat zijn mening nog niet heeft bepaald. De uitslag in Denemarken zou hen kunnen beïnvloeden.

De tegenstanders laten zich in twee groepen opsplitsen: een groep die vreest dat de ratificatie het toelaten van abortus inhoudt en een groep, aan de linkerkant van het politieke spectrum, die Ierland buiten een verder geïntegreerd Europa willen houden. De conservatieve meerderheid in de Ierse politiek is - en dit in tegenstelling tot Engeland - wel voorstander van een verdergaande integratie omdat die voor Ierland massale subsidies oplevert.

De beweging tegen Maastricht in Ierland kreeg een tweede hart onder de riem gestoken doordat een lid van de Groene Partij gisteren van de rechter toestemming kreeg een proces te beginnen waarin hij de regering wil verhinderen geld uit te geven aan een "Stem Ja'-campagne.

De Ierse regering probeert tegenstanders in het referendum over de streep te trekken met de belofte dat zij later in het jaar een afzonderlijk referendum zal houden over dat deel van de Ierse grondwet dat betrekking heeft op abortus.

    • Hieke Jippes