Half miljard dollar voor hongerend Afrika

GENÈVE, 3 JUNI. De Verenigde Naties hebben voor 526 miljoen dollar toezeggingen ontvangen voor humanitaire hulp aan het door droogte en honger zwaar getroffen zuidelijk Afrika.

Jan Eliasson, bij de VN verantwoordelijk voor humanitaire hulpverlening, zei dat de toezeggingen, afkomstig van dertig Westerse landen, “ongebruikelijk genereus” zijn. “Ze illustreren een gevoel van solidariteit met degenen die door de ramp (in zuidelijk Afrika) worden getroffen.” Volgens Eliasson worden de komende weken nog meer toezeggingen verwacht. De VN hebben eerder laten weten zeker 856 miljoen dollar nodig te hebben om de gevolgen van de rampzalige droogte in tien landen in zuidelijk Afrika te bestrijden en te voorkomen dat de bevolking van die landen massaal op zoek gaat naar voedsel dat elders al evenmin te vinden is.

Eliasson kreeg de toezeggingen tijdens een tweedaagse bijeenkomst in Genève, waaraan vijftig potentiële donorlanden hebben deelgenomen. Tijdens de conferentie is gezegd dat de oogst in de getroffen gebieden minder dan de helft van die in normale jaren is en dat achttien miljoen mensen op de rand van de hongersnood staan. “Voor de volkeren van zuidelijk Afrika wordt 1992 een van de grimmigste jaren die ze ooit hebben meegemaakt”, zo staat in een rapport van de VN. Niet alleen dreigt hongersnood op grote schaal, de droogte kan ook rampzalige gevolgen hebben voor de pogingen in de richting van economische hervormingen in een aantal landen en kan leiden tot het oplaaien van de burgeroorlog in landen als Angola en Mozambique.

Het ergst is Mozambique er aan toe. Zes miljoen mensen zijn voor hun overleving aangewezen op hulpverlening en drie miljoen anderen lijden onder de hongersnood. In Malawi is de droogte de ernstigste sinds veertig jaar; hier hebben 4,7 miljoen mensen dringend hulp nodig. In Namibië is de oogst 71 procent lager dan in normale jaren, is Botswana is die mogelijk nog lager.

Van de toegezegde bedragen is 250 miljoen dollar bestemd voor voedselhulp, 139 miljoen voor andere vormen van hulp, zoals medicamenten, en 137 miljoen wordt uitgekeerd in geld, dat kan worden besteed waar extra noodhulp nodig is. (Reuter, AP)