d'Ancona: geld voor asieltolken

DEN HAAG, 3 JUNI. Minister d'Ancona (WVC) heeft besloten meer geld uit te trekken voor de hulp van tolken voor asielzoekers. De afgelopen tijd is in een groot aantal opvangcentra voor asielzoekers de tolkenhulp stopgezet als gevolg van geldgebrek. Veel asielzoekers konden daardoor niet meer met hun advocaat praten.

d'Ancona zei gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer het bedrag voor tolkenhulp te verhogen van 4,2 tot 6,9 miljoen gulden. Bovendien is zij nog in gesprek met staatssecretaris Kosto (justitie) over een extra bijdrage van dat departement van 2,1 miljoen gulden. Door de verhoging van het budget kan de bijstand door tolken direct weer worden hervat, aldus d'Ancona.

De geldproblemen vinden hun oorzaak in de explosieve toename naar de vraag om bijstand door tolken. In het eerste kwartaal van dit jaar gaat het om een stijging van 75 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus de bewindsvrouw. De stijging is veroorzaakt door het wegwerken van achterstanden en de introductie van een nieuw opvangsysteem voor de asielzoekers.