D66: geen politietaak marechaussee

DEN HAAG, 3 JUNI. De voorgenomen overheveling van rijkspolitietaken op Schiphol (bewaking, beveiliging en recherchetaken) naar de Koninklijke Marechaussee moet worden heroverwogen. Dat stelt D66-Kamerlid Kohnstamm in schriftelijke vragen aan minister Hirsch Ballin (justitie).

Volgens Kohnstamm is het enige valide argument voor de taakoverdracht, dat deze een bezuiniging van 15 miljoen gulden zou opleveren, weggevallen. Uit een onderzoeksrapport van het adviesbureau KPMG, dat in opdracht van de politiebonden ACP, NPB en ANPV werd verricht, bleek vorige week dat in plaats van de beoogde efficiëncywinst van 15 miljoen gulden slechts een bezuiniging van vier miljoen gulden mogelijk is “als alles meezit”.

De politiebonden hopen dat het rapport de minister zal overtuigen dat de oude rechten van hun leden op Schiphol in stand moeten blijven. De Marechaussee-vereniging, belangenbehartiger van de marechaussees, reageerde echter verbolgen op het onderzoek. Zij verweet de politiebonden dat zij “oude koeien uit de sloot halen”.

Vandaag werd op het ministerie van justitie overlegd tussen de politiebonden en de minister. De politiebonden vinden dat de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de rijkspolitiemensen die overstappen naar het legeronderdeel niet mogen verslechteren. Als er geen garanties komen dat situatie voor de overstappers gelijkblijven, zal slechts 5 procent van 270 politiemensen bereid zijn een marechaussee-uniform aan te trekken, zo blijkt uit het KMPG-onderzoek.