Craxi getipt als volgende premier

ROME, 3 JUNI. In Italië kan de kabinetsformatie beginnen nadat vanmorgen een politiek akkoord is bereikt over de verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter. De socialistische leider Bettino Craxi is de belangrijkste kandidaat voor de post van premier.

Hoewel de verkiezingen al begin april werden gehouden, is met de kabinetsformatie gewacht tot de verkiezing van een nieuwe president. Toen dat vorige week de christen-democraat Oscar Luigi Scalfaro werd, moest eerst een opvolger voor hem worden gekozen als Kamervoorzitter, na die van president en voorzitter van de Senaat de belangrijkste post in de grondwettelijke hiërarchie. Na vier stemrondes zonder resultaat is vanmorgen Giorgio Napolitano, lid van de ex-communistische Democratische Partij van Links, als Kamervoorzitter gekozen.

Opmerkingen van Scalfaro en zijn medewerkers hebben duidelijk gemaakt dat de nieuwe president streeft naar een kabinet dat betrekkelijk los staat van de politieke partijen en niet in handen is van partijsecretarissen. Alleen zo'n kabinet is volgens Scalfaro in staat tot de economische sanering en de politieke en morele vernieuwing die het land nodig heeft.

Hij heeft gewezen op het recht van de president om voorgedragen ministers te weigeren, een aanwijzing dat hij de bezetting van ministersposten niet wil laten bepalen door partijpolitieke strijd. Symbolisch voor de nieuwe koers is dat Scalfaro de consultaties in de kabinetsformatie morgen wil beginnen met de voorzitters van Kamer en Senaat.

Hoewel er een principe-akkoord was dat de nieuwe Kamervoorzitter uit de PDS zou komen - een politieke ruil voor de steun van de PDS aan Scalfaro - bleven de eerste vier stemmingen zonder resultaat. De christen-democraten en de socialisten gingen niet akkoord met de voorgedragen kandidaat, PDS-voorzitter Stefano Rodotà. Zij gaven de voorkeur aan Napolitano, leider van de rechtervleugel van de partij. Napolitano heeft steeds gepleit voor meer samenwerking van de PDS met de socialisten. In de voorgaande parlementaire periode was Napolitano's partijgenoot Nilde Iotti voorzitter van de Kamer.

Rodotà heeft uit protest (ook binnen zijn partij bestaat verzet tegen hem) zijn functies als partijvoorzitter en vice-voorzitter van de Kamer neergelegd. Dit heeft de crisis binnen de PDS, die door het corruptieschandaal in Milaan haar imago als de partij met schone handen is kwijtgeraakt, verder vergroot.

    • Marc Leijendekker