Commissie toch "hoog' aanwezig

BRUSSEL, 3 JUNI. Op aandrang van EG-lidstaten heeft de Europese Commissie besloten om toch een afgevaardigde te sturen naar de milieuconferentie in Rio.

De Spaanse commissaris Matutes, belast met de Noord-Zuid relatie, woont vandaag de openingssessie van de conferentie bij. Matutes neemt de plaats in van de Italiaanse milieu-commissaris Ripa di Meana die vorige week liet weten niet naar Rio te zullen afreizen. Ripa is teleurgesteld in de opstelling van de EG-lidstaten en hij denkt dat in Rio van te voren toch alles al is bedisseld en er geen concrete zaken zullen worden gedaan. Matutes zal waarschijnlijk alleen de openingsceremonie van vandaag bijwonen. Tijdens het verdere verloop van de conferentie wordt de Commissie vertegenwoordigd door topambtenaar L.J. Brinkhorst.