CDA en PvdA tegen WRR-plan energieheffing

DEN HAAG, 3 JUNI. De CDA- en PvdA-fractie in de Tweede Kamer zijn tegen het voorstel van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid om de bestaande milieuheffing (WABM) om te zetten in een zogenoemde regulerende heffing op overmatig energieverbruik.

CDA-woordvoerder Lansink wijst er in een reactie op het gisteren verschenen WRR-advies op, dat door de omzetting van de WABM in een regulerende heffing een “enorm gat” ontstaat op de begroting voor milieubeleid. Dit komt doordat de opbrengst van een regulerende energieheffing in de vorm van lastenverlichting wordt "teruggegeven' de burgers, terwijl dat bij de WABM-heffing niet het geval is.

PvdA-woordvoerder Van der Vaart vindt omzetting “veel te ingewikkeld” voor het bedrag (1,5 miljard gulden dit jaar) dat met de energiebelasting is gemoeid. Hij noemt het voorstel om overmatig energiegebruik te belasten wel “een zeer goede gedachte”. “Ik zou die graag ingebracht willen zien in de lopende nationale en internationale discussie over invoering van een ecotax.”

In zijn rapport beveelt de WRR aan de huidige belasting op energiegebruik (WABM) om te vormen tot een regulerende heffing op overmatig energiegebruik. Nederland zou vervolgens ook andere landen moeten meekrijgen in een Europese en zo mogelijk mondiale regulerende heffing.

D66 is zeer te spreken over het voorstel van de WRR. “Bij een regulerende heffing op overmatig energieverbruik probeer je vervuiling door middel heffingen te voorkomen. Bij de WABM haal je geld op om daarmee milieuvervuiling te bestrijden”, aldus D66-fractielid Schimmel. De VVD kon vanochtend geen reactie geven.

CDA'erLansink noemt het rapport een aardig naslagwerk met een reeks van instrumenten om het milieubeleid vorm te geven. “Maar het schiet tekort met de regulerende heffing. Het rapport gaat er veel te gemakkelijk vanuit dat Nederland alleen een regulerende heffing kan invoeren, terwijl het op andere plaatsen stelt dat de heffing beter in Europees verband kan worden ingevoerd”, aldus Lansink.

Het rapport geeft volgens Lansink onvoldoende aan op welke wijze het geld dat de regering met een regulerende energieheffing zou binnenhalen moet worden teruggesluisd. Lansink vindt bovendien het begrip "overmatig' energiegebruik veel “te arbitrair”.

De stuurgroep-Wolfson (dezelfde Wolfson die het WRR rapport heeft helpen opstellen) heeft eerder dit jaar op verzoek van het kabinet de voor- en nadelen van regulerende energieheffingen op een rijtje gezet. Het kabinet heeft inmiddels advies gevraagd over de energieheffing aan de SER, de Algemene Energieraad en de Centrale Raad voor Milieuhygiëne.

De Europese Gemeenschap is ernstig verdeeld over de invoering van een Europese heffing (ecotax). Europees Commissaris Ripa di Meana is niet naar de VN-milieutop in Rio afgereisd, omdat hij een aantal mede-commissarissen en lidstaten niet meekreeg voor een Europese ecotax. De tegenstanders willen pas een Europese ecotax invoeren als ook de Verenigde Staten en Japan daartoe overgaan.