Bonn wil levering van wapens aan Turkije hervatten

BONN, 3 JUNI. De Duitse regering wil de in maart opgeschorte wapenleveranties aan NAVO-partner Turkije hervatten. Minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel en zijn Turkse collega Hikmet Zetin hebben daarover overeenstemming bereikt.

Kinkel zou de Bondsdag vandaag inlichten. Hij rekent op steun van de coalitiefracties (CDU/CSU en FDP), de SPD is tegen.

Het gaat vooral om wapens uit voorraden van het vroegere Oostduitse leger, de NVA. Wegens Turkijes belangrijke positie aan de zuidflank van de NAVO hebben met name de Verenigde Staten aangedrongen op hervatting van de leveranties. Bonn schortte die ruim twee maanden geleden op omdat de Turkse regering de wapens ook gebruikte tegen de Koerdische minderheid in haar land.

De toenmalige Duitse minister van defensie, Gerhard Stoltenberg (CDU), moest 31 maart zelfs aftreden nadat was gebleken dat nog vijftien tanks waren geleverd terwijl de Bondsdag dat uitdrukkelijk had verboden.

In een briefwisseling tussen Bonn en Ankara is vorige week van Duitse kant vastgelegd dat de leveranties alleen bestemd zijn voor de verdediging van het NAVO-gebied tegen agressie van derde landen. Van Turkse kant is erop gewezen dat in het herziene strategische NAVO-concept van november 1991 ook het internationale terrorisme een bedreiging voor een lid-staat kan opleveren. Volgens de regering in Bonn kan dat laatste echter niet zo worden uitgelegd dat Duitse wapens kunnen worden gebruikt tegen de Koerdische burgerbevolking.

De SPD-fractie in de Bondsdag betwijfelt dat. Haar specialist Norbert Gansel vreest bovendien dat het pas gesloten veiligheidsverdrag tussen Turkije en Albanië straks rondom de kwestie-Kosovo óók de inzet zou kunnen meebrengen van uit Duitsland afkomstige wapens bij gevechten binnen het uiteenvallende Joegoslavië.