Bonden vrezen uitholling van NedCar

ROTTERDAM, 3 JUNI. De vakbonden vrezen dat, als gevolg van afspraken tussen Mitsubishi en Volvo in Zweden, belangrijke activiteiten van NedCar (voorheen Volvo) uit Helmond en Born zullen verdwijnen. Daardoor zou in Nederland een groot aantal arbeidsplaatsen verdwijnen.

De vakbonden zijn gealarmeerd door uitspraken van de president van Mitsubishi en commissaris van NedCar, H. Nakamura, in een interview met het Financieele Dagblad. De Japanse autofabrikant Mitsubishi bezit een derde van de aandelen van NedCar. Nakamura stelt in het vraaggesprek onder andere dat het werk van de ontwikkelingsafdeling van NedCar in Helmond zich in de toekomst zal moeten beperken tot het aanpassen van de auto's van Mitsubishi aan de Europese eisen.

Dat zou betekenen, aldus de bonden, dat er over een aantal jaren veel minder werk zal zijn voor de afdeling Enginering en Development in Helmond. Tot nu toe werden in Helmond alle middenklasse-auto's van Volvo ontwikkeld. Thans werken er 700 mensen aan de uit-ontwikkeling van de 400-serie en de ontwikkeling van een nieuwe auto.

Bij de oprichting van NedCar, vorig jaar, heeft Mitsubishi de werkgelegenheid van 600 mensen in Helmond tot en met 1994 gegarandeerd. Mitsubishi zal ook na 1994 gebruik blijven maken van de ontwikkelingsafdeling in Helmond, mits het daar afgeleverde werk in prijs en kwaliteit concurrerend is. Die eis is in het contract opgenomen.

“Over de uitspraak van Nakamura dat Helmond alleen aanpassingswerk mag doen, ben ik niet verbaasd”, zegt bestuurder Henk van Rees van de Industriebond FNV. “Mitsubishi ontwikkeld nu ook al zijn eigen modellen. Wat mij het meeste verontrust, is dat de hoge heren in Japan en Zweden de toekomst van NedCar in Helmond onderling blijkbaar al hebben bepaald.”

Volgens Van Rees valt uit de opmerkingen van Nakamura op te maken dat Volvo en Mitsubishi samen hebben bepaald dat de ontwikkelingsactiviteiten moeten worden overgebracht naar Zweden en Japan. “Het is niet uitgesloten dat het werk van NedCar in Helmond wordt overgeheveld naar Göteborg. En dat valt niet te rijmen met de intentieverklaring van vorig jaar, waarin staat dat de partijen ervoor zouden zorgen dat de activiteiten in Helmond ook na 1994 gehandhaafd blijven.”

Een woordvoerder van NedCar zegt dat de woorden van Nakamura juist positief voor Helmond moeten worden verstaan. “Hij heeft nu alvast gezegd dat Mitsubishi vanaf 1994 een deel van zijn ontwikkeling aan NedCar in Helmond zal overlaten. Nu doet de ontwikkelingsafdeling in Helmond helemaal nog geen werk voor de Japanners.” Volgens de zegsman is er geen sprake van dat Mitsubishi de ontwikkeling van zijn modellen naar Zweden zal overbrengen.

Niet bekend