Berlage-school betwijfelt fraude met eindexamen

AMSTERDAM, 3 JUNI. De Berlage scholengemeenschap in Amsterdam gelooft niet dat leerlingen hebben gefraudeerd met eindexamens en wil zo spoedig mogelijk inzage in het advies van de onderwijsinspectie aan staatssecretaris Wallage (onderwijs).

Gisteren moesten leerlingen van de scholengemeenschap het MAVO-D examen geschiedenis overdoen, omdat zou zijn vastgesteld dat een aantal van hen voorkennis had van het eindexamen. Ze zouden de opgaven hebben gekregen van leerlingen van het Contardo Ferrini-college, waar die per ongeluk een dag te vroeg waren uitgedeeld. Rector D. Karremans betwijfelt of de fraude op zijn school onomstotelijk vaststaat. “Ik ben bij alle gesprekken met de inspecteurs aanwezig geweest, maar daaruit bleek niet dat een van mijn leerlingen voorkennis had.” Wel heeft iemand van de Contardo Ferrini-school op het schoolplein geprobeerd het examen te verkopen. “Maar daar is niemand op ingegaan, want wie gelooft nou dat iemand een echt examen te koop aanbiedt?” De inspectie houdt vol dat een leerling heeft toegegeven voorkennis te hebben. Het advies van de onderwijsinspectie zou gisteren naar de school zijn opgestuurd.