Beraad over acties in zorgsector

UTRECHT, 3 JUNI. De vakbonden in de zorgsectoren, met name de AbvaKabo en CFO, beraden zich over de vraag hoe lang de acties in gezondheids-, bejaardenzorg en kruiswerk nog kunnen doorgaan. Van enige verslapping is momenteel nog geen sprake, maar de bonden realiseren zich dat zij in de zomer niet onverkort kunnen doorgaan met actie-voeren in de huidige omvang.

“Straks gaat heel Nederland op vakantie”, aldus een CFO-woordvoerder. “Het is dan wat moeilijk om de acties te blijven volhouden.” De christelijke bond raadpleegt volgende week zijn leden. Niet uitgesloten wordt dat de acties gedurende de zomermaanden worden opgeschort om de draad in het najaar weer op te pakken. “Maar het zijn de leden die daarover moeten beslissen”, aldus deze woordvoerder.

De CFO realiseert zich dat een eventueel besluit de acties op te schorten schadelijk kan zijn voor de verhouding met de AbvaKabo. Die bond - de grootste in de zorgsectoren - wil "niet voor de leden uit lopen'. De AbvaKabo heeft wekelijks contact met het actiekader. Uit die contacten is nog niet gebleken dat de acties moeten worden opgeschort. “In dit stadium denken we dat we gewoon doorgaan”, zegt een vertegenwoordiger van AbvaKabo.

Deze bond stelt het "absoluut niet te zullen toestaan' dat het kabinet "rustig achterover kan leunen'. Niettemin lijkt de regering in het voordeel, omdat de kans op verloop van de acties groter wordt naarmate de tijd verstrijkt. De vakbond zint echter op mogelijkheden om het kabinet iets mee te geven "om over na te denken'.