Amsterdam onderzoekt fraude met uitkeringen

ROTTERDAM, 3 JUNI. De Amsterdamse sociale dienst wil vijftig mensen extra aanstellen om ten onrechte betaalde uitkeringen terug te vorderen. De dienst vermoedt dat over de jaren 1988, 1989 en 1990 gemiddeld dertig miljoen gulden per jaar aan uitkeringen ten onrechte is uitbetaald aan mensen die ook andere inkomsten hadden. Dit is twee procent van het totale uitkeringsbedrag.

Aanleiding tot de schatting vormen gegevens die de belasting vorig jaar heeft verschaft over het cliëntenbestand van de sociale dienst. Hieruit bleek dat in 1988 7.000 mensen naast hun uitkering andere "witte' inkomsten hadden gehad. In 1989 gold dit voor 35.000 cliënten, in 1990 voor 38.000. Lang niet in al deze gevallen is sprake van ten onrechte uitbetaalde uitkeringen. Sommige van de betrokkenen werkten een deel van het jaar en waren een ander deel werkloos.

De sociale dienst heeft begin mei bijna 11.000 gevallen in eerste instantie beoordeeld. In een kwart van de gevallen stond direct vast dat er niets aan de had was. Van de ruim 7.500 gevallen die verder worden bekeken, gaat het er in 1.300 om meer dan 5.000 gulden. Volgens directeur P. van Dijk is inmiddels in een kwart van die gevallen vastgesteld dat er geen sprake was van onterecht betaalde uitkeringen. Bij de rest vermoedt de sociale dienst fraude. De dienst schat dat bij deze categorie gemiddeld 10.000 gulden te veel is uitbetaald. Van de 6.400 gevallen waar minder dan 5.000 gulden mee gemoeid is, is nog niet precies vastgesteld waar er sprake is van fraude. Bij de geconstateerde fraude in deze categorie ging het gemiddeld om 1.800 gulden.

Extrapolatie van deze resultaten leidt de sociale dienst tot de conclusie dat er van 1988 tot en met 1990 voor 100 miljoen gulden ten onrechte is uitgekeerd. Het uitzoekwerk en het terugvorderen van te veel betaalde uitkeringen kost zoveel tijd dat de sociale dienst daarvoor vijftig extra mensen nodig heeft. Die kosten samen 4 à 4,5 miljoen gulden per jaar. De gemeente mag van dertig miljoen teruggevorderde uitkering echter maar drie miljoen houden; de rest gaat naar het rijk, dat ook negentig procent van de uitkeringen heeft betaald. Daarom wil de gemeente nu dat het rijk meebetaalt aan het aanstellen van de vijftig extra medewerkers. Daarnaast wil de gemeente een soepeler afhandelingsprocedure met het rijk afspreken.

Ook Den Haag en Rotterdam hebben computerbanden van de belastingdienst ontvangen over de cliënten van hun sociale diensten. In Den Haag bleken 18.000 cliënten ook "witte' inkomsten te hebben. Een woordvoerder van de dienst benadrukt dat het bestand van 50.000 uitkeringstekkers een jaarlijks verloop kentt van ongeveer 14.000. Den Haag heeft vijftien mensen extra aangesteld om de belastinggegevens te controleren.